Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Portal za oglašavanje nekretnina stanovinis.rs se bavi oglašavanjem stanova na prodaju na teritoriji grada Niša.

Stranica uslovi koriščenja sadrži prava i obaveze korisnika sajta i oglašivača. Sadrži prava i obaveze sajta prema korisnicima i oglašivačima. Adresa sajta je stanovinis.rs. Sajt / portal stanovinis.rs je internet prostor specijalizovan za oglašavanje stanova na prodaju u Nišu.

Portal StanoviNiš pruža uslugu oglašavanja stanova na prodaju. Sadržaj na stranici Uslovi korišćenja predstavlja ugovor između firme i korisnika portala. Korišćenje sajta znači da se korisnik slaže sa uslovima koji su definisani zakonom. Uslovi korišćenja se odnose na pojedinačne stranice sajta, kao i sajt u celini.

Poslovanje portala regulisano je svim zakonima i propisima pravnog sistema Republike Srbije.

StanoviNiš je reklamni prostor za stanove u Nišu, podrazumeva oglašavanje oglasa stanova i banera na sajtu koji takođe spadaju pod reklamni prostor. Klijenti portala su agencije za nekretnine, investitori i druga pravna lica koja koriste sajt u svrhu pojačavanja brenda putem banera na portalu.

Oglašivači mogu slobodno kreirati svoje oglase, sadržaj oglasa je javan, oglašivači su zaduženi da vode računa o preciznosti podataka koje kreiraju. Sadržaj se može uneti ručno ili preko baze podataka na kojoj oglašivač kreira sadržaj sa ciljem da podatke iz oglasa prosledi portalima za oglašavanje nekretnina. Ukoliko je kreiran sadržaj neprimeren, firma ima pravo da ga izbriše sadržaj sa portala obrazloženja.

Opis usluge

Postavljanje oglasa na portalu sa ciljem da oglasi budu javno dostupni na internetu kako bi kupci stanova videli oglas i mogli da se jave oglašivaču za oglašen stan. Korisnici sajta su svi koji posećuju sajt sa namerom da gledaju stanove na prodaju u Nišu i kontaktiraju oglašivača vezano za stan. Broj telefona oglašivača je javan, firma nije odgovorna ukoliko se neko javi sa drugom namerom, cilj olglašavanja i reklamiranja je prikazivanje oglasa preciziranoj ciljnoj grupi.

Korisnici

Korisnik ima mogućnost kreiranja profila i oglasa. Za postavljene informacije je odgovoran oglašivač koji može uređivati sadržaj. Firma ne modifikuje sadržaj osim u izuzetnim okolnostima kada je moguće ukloniti sadržaj ukoliko nije relevantan. Sadržaj postavlja oglašivač koji je svestan da postavlja oglase u cilju reklamiranja.

Pravilnik o zaštiti ličnih podataka

Podaci na portalu se prikupljaju u cilju povezivanja ponude i potražnje.

Važno je da:

  • korisnici dobrovoljno koriste portal i reklamiraju stanove
  • cilj je da se povežu sa osobama koje potražuju stanove u Nišu koje oglašavaju na oglasnom prostoru
  • korisnici mogu slobodno uređivati svoj sadržaj i ukoliko im treba pomoć, mogu se javiti portalu
  • prikupljeni podaci registrovanih korisnika služe za identifikaciju registrovanog korisnika
  • lične podatke i oglase firma neće menjati ukoliko se oglasni prostor koristi za namenjenu svrhu

Podaci za registraciju pravnih lica: naziv firme, grad i deo grada, e-mail, adresa, PIB i matični broj pravnog lica i telefon.

Podaci za registraciju fizičkih lica: ime, prezime, e-mail i broj telefona ukoliko korisnik želi da postavi.

Mejlovi i notifikacije

Korisnici su saglasni da od firme mogu dobiti obaveštenja putem e-mail ili notifikacija. Obaveštenja se mogu uključiti i isključiti, korisnik nas može obavestiti kada prestaje da koristi obaveštenja ukoliko nije uspeo da ih isključi.

Autorska prava

Firma ima vlasništvo nad svojim sadržajem. Kopiranje sadržaja ili kodova portala nije u skladu sa zakonom o Zaštiti autorskih prava.

Firma sadrži elemente autorskih prava pravnih lica koji su oglašivači na sajtu. Cilj je identifikacija korisnika i brendiranje firme koja koristi oglasni prostor.

Pravila korišćenja sajta za korisnike

Firma ima pravo da ukloni sadržaj za koji smatra da nije u skladu sa predviđenim načinom korišćenja portala.

Korisnik može biti blokiran ukoliko sajt koristi na zabranjen način, manipuliše podacima sa sajta i slično. Firma ima pravo da nadgleda ponašanje korisnika na sajtu u svrhu zaštite korisnika i sprečavanja nelegalnih radnji. Firma može podneti krivičnu prijavu za nelegalne radnje.

Ograničenje od odgovornosti

Za tačnost podataka je odgovoran isključivo oglašivač koji kreira sadržaj na portalu stanovinis.rs.

Firma ne garantuje da će se stan prodati jer to zavisi od ponude i potražnje za stanovima.

Održavanje sistema može izazvati da portal bude nedostupan kraće vreme.

Jurisdikcija i rešavanje sporova

Ukoliko su korisnici sajta u sudskom sporu, firma nema nikakvu odgovornost, osim ako se ne dokaže suprotno. Firma pokušava da probleme reši mirnim putem.

Ažuriranje uslova korišćenja

Firma ima pravo da kada menja stranicu Uslovi korišćenja i nakon promene stranica će biti javno dostupna i važiće novi Uslovi korišćenja.

Poslednji put ažurirano: januar 2023.